Welkom bij

Wereldwinkel Zierikzee

Mijn winkelwagen

is leeg  

Uw winkelwagen is leeg!

ANBI gegevens

 

Naam instelling                 Stichting Wereldwinkel Schouwen Duiveland

RSIN                                  NL0063.64.652

Vestigingsadres                 Mol 25, 4301 JC, Zierikzee

Telefoonnummer               0111 413921

E-mail adres                      

 

Doelstelling:

In de Wereldwinkel gaan commercie en idealen hand in hand. De Wereldwinkel verkoopt authentieke producten met een hedendaags tintje uit ontwikkelingslanden. De makers zijn bijvoorbeeld Mexicaanse koffieboeren, Balinese houtsnijders en Thaise keramisten. Sommigen hebben een eigen bedrijfje, anderen werken in kleine fabrieken. Allemaal mensen die, zoals iedereen, recht hebben op een woning, voedsel, scholing en medische zorg. In de gewone handel blijven zij vaak onzichtbaar en ongehoord. En verdienen ze met hun werk een ongeregeld inkomen waar ze met moeite van kunnen bestaan.  In de Wereldwinkel kunnen de makers wel hun verhaal kwijt. Hoe ze met weinig middelen die prachtige producten maken en wat ze nodig hebben om hun bedrijf te kunnen verbeteren. Zo kunnen ze een beter bestaan opbouwen.

Wat wil de Wereldwinkel

Eerlijke handel staat voor een gelijkwaardige manier van handelen. Gebaseerd op dialoog, transparantie en respect. De Wereldwinkel geeft de koffieboeren, houtsnijders en keramisten een stem. Met het inkomen dat zij verdienen door de verkoop van hun producten, kunnen zij een beter leven opbouwen. Een leven zonder armoede en met voldoende kansen op ontwikkeling. De Wereldwinkels vinden dat de wereldhandel moet veranderen zodat producenten die kans ook echt kunnen krijgen. Met de verkoop van producten laten zij zien dat handel ook anders kan. En bieden zij de Nederlandse consument een keuze. Koop je een cadeau in de Wereldwinkel, dan draag je bij aan de ontwikkeling van de makers.

Verkoopfilosofie

De Wereldwinkel verkoopt originele cadeaus en (h)eerlijke levensmiddelen uit andere culturen. Onze producten zijn gemaakt met respect voor mens en milieu. Omdat de producenten - zoals zilversmeden, pottenbakkers en koffieboeren - er een rechtvaardige prijs voor krijgen, kunnen ze een menswaardig bestaan opbouwen. Met jouw aankoop help je hen daarbij.

De Organisatie

De Wereldwinkels zijn aangesloten bij de Landelijke Vereniging van Wereldwinkels. De vereniging lobbyt op internationaal niveau voor een rechtvaardige wereldhandel. De vereniging controleert ook de bedrijven die eerlijke handel leveren op de criteria van eerlijke handel. De winkels ontvangen ook ondersteuning bij de exploitatie, waaronder inkoopadviezen, sturing op verkoopcijfers en marketing communicatiemiddelen.

Geschiedenis

Op de UNCTAD conferentie in New Delhi, 1968, vroegen de derde wereldlanden om hun producten een vrijere toegang te geven tot de Westerse markt. Ze kregen nul op rekest. De journalist Dirk Scherpenzeel riep na afloop op om ‘Derde Wereldwinkels’ te beginnen om toch iets te doen. Op 1 april 1969 opende de eerste Wereldwinkel in Breukelen. Het doel was de wereldhandel te veranderen door de afzet van producenten in de derde wereld te vergroten, voorlichting aan het publiek te geven en politieke campagnes te voeren. Er kwamen meer Wereldwinkels en de Landelijke Vereniging van Wereldwinkels werd opgericht. In de jaren ’70 voerden de winkels veel actie. Van ‘Suriname vrij nu’ naast de boycotcampagne van Angolakoffie. Het eigenlijke werk nauwelijks aandacht: het verkopen van producten. In de jaren ’80 professionaliseerde de verkoop. Nu werken de Wereldwinkels met een winkelconcept zoals dat in de retail gebruikelijk is.

Actueel beleidsplan

Inleiding

St Wereldwinkel Schouwen Duiveland bestrijdt armoede door eerlijke handel. Ze biedt producenten uit arme gebieden in de wereld een afzetmarkt, zodat zij onder goede omstandigheden kunnen werken en kunnen investeren in de toekomst van hun bedrijf en hun familie. St Wereldwinkel  Schouwen Duiveland is lid van de Landelijke Vereniging van Wereldwinkels, en bundelt zo haar kracht met 270 andere Wereldwinkels. Samen vergroten ze de kansen voor onze producenten door fairtrade in Nederland te laten groeien, via onze winkels en daarbuiten.

Activiteiten

St Wereldwinkel Schouwen Duiveland vergroot de kansen voor producenten, door fairtrade in Nederland te laten groeien, via de eigen winkel en daarbuiten. Ze onderneemt daarvoor de volgende activiteiten:
- verkoop en promotie van fairtrade cadeaus;
- het bevorderen van fairtrade buiten de Wereldwinkel, d.m.v. acties en campagnes;
- bijdragen aan het versterken van de fairtrade handelsketen, d.m.v. het lidmaatschap van de Landelijke Vereniging van Wereldwinkels

Financiering

St Wereldwinkel Schouwen Duiveland financiert haar activiteiten door
a.       Marge op de verkoop van artikelen in de wereldwinkel
b.       (Periodieke) bijdragen van donateurs

Beheer van het vermogen

Het (bescheiden) vermogen wordt risicoloos beheerd via een spaarrekening en via rekening courant bij een bank.

Besteding van  het vermogen

Het vermogen wordt gebruikt als

a. buffer om noodzakelijke investeringen in de winkel te financieren

b. Jaarlijkse ondersteuning van een onderwijsproject, uitgevoerd door een van onze leveranciers die als ANBI staat geregistreerd. Daardoor hebben wij niet te maken met kosten van lokale overhead.

Samenstelling/Functies van het bestuur

Voorz. : M.R. de Pagter-ten Kate / Secr.  H.J Walraven / Penningm.: J. Nauta

Alg leden: H.P. Baars-Tuk en S. Burgmeijer-Boers

Beloningsbeleid

St Wereldwinkel Schouwen Duiveland heeft geen personeel in dienst maar werkt met vrijwilligers. De vrijwilligers uit de regio (buiten Zierikzee) ontvangen een onkostenvergoeding voor reiskosten op basis van eigen vervoer per auto.

Verslag

Bij onze wereldwinkel zijn ruim30 vrijwilligers betrokken. Naast de commerciële activiteiten (winkel geopend 6 dagen per week) is aandacht besteed aan informatieverstrekking over en bewustwording van ontwikkelingskansen voor kleine ondernemers in het kader van Fair Trade Handel. Dit naar bijv. basisscholen, vrouwengroepen, e.d.

In 2012 is zijn we verhuisd naar de huidige locatie. Dit vroeg uiteraard de nodige financiële investering in verband met nieuwe inrichting . Waar mogelijk is veel door onze vrijwilligers gerealiseerd.

Interne afspraken met  vrijwilligers zijn vastgelegd in een “Medewerkers overeenkomst”

Om de interne communicatie tussen bestuur en andere vrijwilligers optimaal te houden hebben we een “Adviesraad”, bestaande uit medewerkers.

Daarnaast wordt enkele keren per jaar een “Medewerkersavond” gehouden, waar de actuele ontwikkelingen worden besproken

Het overgrote deel van de bestuursleden is actief in de winkel en dagelijks betrokken bij de organisatie.

Inkopen van artikelen gebeurt zo veel als mogelijk via websites van onze leveranciers, waardoor de kosten in dit verband laag gehouden kunnen worden.

De verhuizing naar de huidige locatie heeft in 2012 een positief effect gehad op het aantal mensen die bij ons (hernieuwd) kennis maakt met Fair Trade en op de verkoop van onze artikelen.

Het financieel beleid is gericht op structureel beheersen van exploitatiekosten.

Financiële situatie is gezond.

Financiële huishouding

St Wereldwinkel Schouwen Duiveland